Dr. Alaattin Cenk Ercan

Psikiyatri

Ankara’da dünyaya gelen A. Cenk Ercan, orta ve lise öğrenimini VKV Koç Özel Lisesi’nde tamamladı. 2007’de Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu, aynı yıl Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eitim ve Araştırma Hastanesi’nde erişkin psikiyatrisi ihtisasına başladı. 2011 yılında 5 ay boyunca ABD Massachusetts Childrens Hospital Boston’da araştırma görevlisi olarak bulundu, Harvard School of Public Health’de eğitim aldı. 2013 yılında psikiyatri uzmanlığını aldı, kısa süre Tokat Devlet Hastane’nde çalıştıktan sonra mecburi hizmetine Rize Üniversitesi EAH’de devam etti. Dr. A. Cenk Ercan, Nisan 2017’den beri Koç Üniversitesi Hastanesi’nde görev yapmaktadır. Ana ilgi alanları arasında Uyum Bozuklukları, Duygudurum Bozuklukları, Anksiyete (Kaygı) Bozuklukları, Geriatrik Psikiyatri (Yaşlılık Psikiyatrisi), Kanser Psikiyatrisi (Psiko-Onkoloji), Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi ve Cinsel İşlev Bozuklukları ve Cinsel Terapiler bulunmaktadır.