Dr. Özge Kılıç

Psikiyatri

Dr. Özge Kılıç, Ankara’da doğdu. 2001’de Ankara Gazi Anadolu Lisesi’nden, 2007’de İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Psikiyatri ihtisasını 2013’te İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilimdalı’nda tamamladı. 2012 yılında Maudsley Hospital, King’s College London Liyezon Psikiyatrisi ve Akut Bağımlılık Birimi‘ da gözlemci olarak bulundu. 2013-2015 yıllarında Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde devlet hizmet yükümlülüğünü psikiyatri uzmanı olarak yaptı. Ocak 2016’dan itibaren Koç Üniversitesi Hastanesi ve Koç Üniversitesi Sağlık Merkezi’nde psikiyatri uzmanı olarak çalışmaktadır. Ana ilgi alanları erişkin dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (Erişkin DEHB), erişkin otizm spektrum bozuklukları (Asperger Sendromu), konsültasyon liyezon psikiyatrisi (KLP) ve depresyondur.