Dr. Seval Tanrıkulu

El ve Mikro Cerrahi

Dr. Seval Tanrıkulu, 1983 yılında Diyarbakır’da doğdu. 2001’de Ankara Atatürk Lisesi’nden, 2007’de Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Ortopedi ve Travmatoloji ihtisasını 2007-2012 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı’nda tamamladı. El Cerrahisi ve Mikrocerrahi ihtisasını 2013-2015 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji, El Cerrahisi Bilim Dalı’nda tamamladı. Ardından mecburi hizmetini 2015-2017 yılları arasında Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tamamladı. Şubat 2017-Nisan 2017 tarihleri arasında VKV Amerikan Hastanesi El Cerrahisi ve Mikrocerrahi ünitesinde çalıştı. Mayıs 2017 itibaren Koç Üniversitesi Hastanesi‘nde . Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, El ve Mikrocerrahi Bilim Dalı’nda görev yapmaktadır.