Bölümler P-Y Radyasyon Onkolojisi

Koç Üniversitesi Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Bölümü’nde kanser tanısı almış hastaların tedavisi ve takibi disiplinlerarası yaklaşımla dünya standartlarına uygun olarak gerçekleştirilmektedir.