Dr. A. Cenk Ercan

Psikiyatri

Ankara’da dünyaya gelen A. Cenk Ercan, orta ve lise öğrenimini VKV Koç Özel Lisesi’nde tamamladı. 2007’de Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olup aynı yıl Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde erişkin psikiyatrisi ihtisasına başladı. 2011 yılında 5 ay boyunca ABD'de Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi Boston Çocuk Hastanesi'nde araştırma görevlisi olarak bulundu, Harvard Üniversitesi Halk Sağlığı Fakültesi'nde eğitim aldı. 2013 yılında psikiyatri uzmanı olduktan sonra kısa süre Tokat Devlet Hastanesi’nde çalışıp mecburi hizmetine Rize Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde devam etti. Dr. A. Cenk Ercan, Nisan 2017’den bu yana Koç Üniversitesi Hastanesi’nde görev yapmaktadır. Ana ilgi alanları arasında Uyum Bozuklukları, Duygudurum Bozuklukları, Anksiyete (Kaygı) Bozuklukları, Geriatrik Psikiyatri (Yaşlılık Psikiyatrisi), Kanser Psikiyatrisi (Psiko-Onkoloji), Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi, Cinsel İşlev Bozuklukları ve Cinsel Terapiler bulunmaktadır.