Prof. Dr. Aykın Şimşek

Ortopedi ve Travmatoloji

Kurum Adı
Türk Tabibler Birliği
İstanbul Tabip Odası
Türk Ortopedi ve Travmatoloji Derneği
Kalça Diz Artroplasti Derneği
European Hip Society
Asia Pacific Orthopaedic Association
Association for the Study of Internal Fixation