Dr. Ayla Esin

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Kurum Adı
Türk Tabipleri Birliği
İstanbul Tabip Odası
Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği
Türk Yoğun Bakım Derneği
Klinik Enteral ve Parenteral Nutrisyon Derneği