Prof. Dr. Barış Ata

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Derece Bölüm Üniversite Yıl
Tıp Fakültesi İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi 1992 - 1998
Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği Bezm-i Alem Valide Sultan Vakıf Gureba Eğitim Hastanesi 1999 - 2003
Reprodüktif Endokrinoloji ve İnfertilite McGill University 2008 - 2011
Klinik Araştırmalar London School of Hygiene and Tropical Medicine, University of London 2007 - 2010