Dr. Boğaç Özserezli

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Kurum Adı
İstanbul Tabip Odası
Türk Tabipleri Birliği
Türk Anestezi ve Reanimasyon Derneği
Türk Rejiyonal Anestezi Derneği
Türk Yoğun Bakım Derneği
Klinik Enteral Parenteral Nütrisyon Derneği
Avrupa Parenteral Enteral Nutrisyon Derneği
Avrupa Anesteziyoloji Derneği
Avrupa Yoğun Bakım Derneği
Amerikan Yoğun Bakım Derneği