Prof. Dr. Derya Balbay

Üroloji

Kurum Adı
American Urological Association
European Association of Urology
Société Internationale D’Urologie
Society of Urologic Robotic Surgeons
South Eastern Europe Robotic Surgery Society
Türk Üroloji Derneği
Avrasya Üroonkoloji Derneği
Endoüroloji Derneği
Türk Tabipleri Birliği İstanbul Tabip Odası