Prof. Dr. Dursun Buğra

Genel Cerrahi

Kurum Adı
Türk Cerrahi Derneği
Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği
Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Derneği
Avrupa Koloproktoloji Derneği
Avrupa Endoskopi Cerrahi Derneği