Dr. Engin Türkgeldi

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Kurum Adı
Türk Tabipleri Birliği
İstanbul Tabip Odası
Türk Obstetrik ve Jinekoloji Derneği
Türkiye Üreme Sağlığı ve İnfertilite Derneği
Endometriozis ve Adenomyosis Derneği