Dr. Erol Gürsoy

Kardiyoloji

1985 yılında Gölcük/Kocaeli’de doğdu. 2000-2003 yıllarında Heybeliada/İstanbul Deniz Askeri Lisesi’nde Okudu. 2003-2009 yılları arasında Gülhane Askeri Tıp Fakültesi’nde tıp eğitimi aldı. 2010-2012 yılları arasında görevlendirmeli olarak Şırnak Bölgesinde Askeri Operasyonlara katıldı. 2012 yılında Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı’nda Kardiyoloji İhtisasına başladı, 4 yıllık eğitim sonrası 2016 yılında “Kardiyoloji Uzmanı” ünvanı aldı. 2017-2018 yıllarında ilk şehir hastanesi olan Yozgat Şehir Hastanesi’ne Kardiyoloji Uzmanı olarak atandı. Koroner Anjiyografi laboratuvarının kurulması ve işleve geçirilmesinde görev yaptım. Mezuniyet sonrasında özellikle girişimsel kardiyoloji, kalp kateterizasyonu, koroner arter hastalıklarına ilgi duyarak bu alana yöneldi. 3000 üzerinde tanısal koroner anjiyografi ve 1000 üzerinde koroner, periferik balon ve stent, TAVI ve diğer girişimsel işlemleri uygulandı. Zorunlu hizmetimi tamamlayarak 2019 yılı itibari ile Koç Üniversitesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalında Kardiyoloji Uzmanı olarak başladığım görevime halen devam etmekte.