Doç. Dr. Fatih Selçukbiricik

Medikal Onkoloji

Kurum Adı
Türk Tabipleri Birliği
İstanbul Tabip Odası
Türk İç Hastalıkları Derneği
Türk Tıbbi Onkoloji Derneği
Türk Akciğer Kanseri Derneği
Avrupa Kanser Derneği