Dr. Füsun Helvacı

Kardiyoloji

1983’ te İstanbul’da doğdu. Kabataş Erkek Lisesi’ni 2001 ‘de bitirdi. Aynı yıl başladığı İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ni 2007'de bitirdi. Ardından başladığı İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi, Florence Nightingale Hastanesi’nde Kardiyoloji Uzmanlık eğitimini 2012 ‘de tamamladı. 2013-2018 yılları arasında Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde uzman doktor olarak görev yaptı. Kardiyolojide ilgi alanları; kardiyak görüntüleme, koroner arter hastalığı, kalp yetersizliği, kapak hastalıkları, hipertansiyon, hiperlipidemi, önleyici kardiyolojidir.