Prof. Dr. Mehmet Kanbay

Nefroloji

Kurum Adı
Türk Nefroloji Derneği
Böbrek Hastalıkları, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Derneği
Avrupa Nefroloji Derneği
Dünya Nefroloji Derneği
Amerika Nefroloji Derneği