Dr. Murat Serhat Aygün

Radyoloji

Kurum Adı
Türk Tabipleri Birliği
İstanbul Tabip Odası
Türk Radyoloji Derneği
Türk Nöroradyoloji Derneği
Türk Magnetik Rezonans Derneği
Girişimsel Radyoloji Derneği
Avrupa Radyoloji Derneği
Avrupa Baş-Boyun Radyolojisi Derneği
Avrupa Magnetik Rezonans ve Biology Derneği