Dr. Murat Tanyıldız

Çocuk Yoğun Bakım

2007 yılında Hacettepe (İngilizce) Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 2007-2011 yılları arasında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanlık eğitimini aldı. 2012-2013 yılları arasında Dr. Sami Ulus Kadın Doğum , Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastane’sinde pediatri uzmanı olarak mecburi hizmet görevini yaptı. 2013-2016 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Yoğun Bakım Bölümü’nde yan dal eğitimini tamamladı. Eğitimi süresince doğuştan kalp hastalıkları, ECMO, sürekli venovenöz hemodiyafiltrasyon ve mezenkimal kök hücre tedavisi ile ilgili çalışmalarda bulundu. Sağlık Bakanlığı ile birlikte, konjenital diyafragma hernisi ve ARDS hastalarında mezenkimal kök hücre nakli ile ilgili çalışmaları yürüttü. Spinal müsküler atrofi hastalarında oligonükleotid tedavilerini Türkiye’de ilk kez uygulayan ekipte görev aldı. 2015-2016 yılında ABD’de Cincinnati Children’s Hospital’da çocuk kardiyak yoğun bakım, ektrakorporeal yaşam destek sistemleri, ventiküler asist device, kalp ve akciğer nakli ile ilgili eğitimler aldı, deneyimlerini arttırdı. 2017-2019 yılları arasında mecburi hizmet görevini Türkiye’de açılan ilk şehir hastanesi olan Mersin Şehir Hastanesi’nde tamamladı. Bu hastanede 30 yatak kapasiteli Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi’ni kurdu. Görev süresini tamamladıktan sonra Mart 2019 itibariyle Koç Üniversitesi Çocuk Yoğun Bakım sorumlusu olarak çalışmaya başladı.