Doç. Dr. Nuray Uslu Kızılkan

Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme

Kurum Adı
Türk Tabipler Birliği
İstanbul Tabip Odası
Türk Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Derneği
Türk Karaciğer Araştırmaları Derneği
KEPAN