Dr. Ömer Yıldız

Girişimsel Kardiyoloji

Kurum Adı
Türk Tabipleri Birliği
İstanbul Tabip Odası
Türk Kardiyoloji Derneği
İstanbul Girişimsel Kardiyoloji Akademisi
CTO-Community