Dr. Özge Kılıç

Psikiyatri

Dr. Özge Kılıç, Ankara’da doğdu. 2001’de Ankara Gazi Anadolu Lisesi’nden, 2007’de İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Psikiyatri ihtisasını 2013’te İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilimdalı’nda tamamladı. 2012 yılında Birleşik Krallık Londra’da Maudsley Hospital, King’s College London Liyezon Psikiyatrisi ve Akut Bağımlılık Birimi‘ da gözlemci olarak bulundu. Uzmanlık öğrencisi iken Türkiye Psikiyatri Derneği Asistan Hekim Koordinatörlüğü görevini yürütmüştür. 2013-2015 yıllarında Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde devlet hizmet yükümlülüğünü psikiyatri uzmanı olarak yapmıştır. Ocak 2016’dan itibaren Koç Üniversitesi Hastanesi’nde çalışmaktadır. Avrupa Psikiyatri Birliği Meslekte Yeni Psikiyatristler Komitesi (EPA ECPC) eş başkanı ve aynı komitede araştırma görev grubunun başkanıdır. Ana ilgi alanları erişkin dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (Erişkin DEHB), konsültasyon liyezon psikiyatrisi (KLP) ve depresyondur. Bütüncül, modern, hümanist ve kanıta dayalı bir yaklaşım uygulamaktadır.