Prof. Dr. Serhan Tanju

Göğüs Cerrahisi

Kurum Adı
İstanbul Tabip Odası
Türk Göğüs Cerrahisi Derneği
Türk Toraks Derneği
Akciğer Kanserleri Derneği
European Society of Thoracic Surgeons