Doç. Dr. Sinem İliaz

Göğüs Hastalıkları

Kurum Adı
Türk Tabipleri Birliği
İstanbul Tabip Odası
Türk Toraks Derneği
Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği
European Respiratory Society