Dr. Suat Erus

Göğüs Cerrahisi

Kurum Adı
Türk Tabipleri Birliği
İstanbul Tabip Odası
Türk Göğüs Cerrahisi Derneği
Türk Toraks Derneği
European Society of Thoracic Surgeons