Doç. Dr. Süda Tekin

Enfeksiyon Hastalıkları

Kurum Adı
Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları (Klimik) Derneği
Viral Hepatit Savaşım Derneği
Türk Tabipleri Birliği
İstanbul Tabip Odası