Prof. Dr. Vedat Aytekin

Kardiyoloji

1957 yılında Konya / Ereğli’de doğdu. 1980 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni bitirdi. 1984 yılında “İç Hastalıkları Uzmanı” (İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi) oldu. 1986 yılında mecburi hizmet ve 1987 yılında askerlik görevini iç hastalıkları uzmanı olarak tamamladı. 1991 yılında “Kardiyoloji Uzmanı” (İ.Ü. Kardiyoloji Enstitüsü), 1991’de Yardımcı Doçent, 1992 yılında Doçent oldu. 1997 yılında Kadir Has Üniversitesi ve ardından 2007 yılında İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde görev yaptı. 1999 yılında Profesör ünvanı aldı, 2003 - 2009 yıllarında Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı olarak göreve devam etti.1994–2017 yılları arasında Florence Nightingale Hastanesi Girişimsel Kardiyoloji ve Kardiyoloji Bölüm Başkanlığı görevini sürdürdü. Bu süre içinde 100.000 üzerinde tanısal anjiyografi ve 25.000 den fazla koroner / periferik balon, stent, TAVI ve diğer girişimsel kardiyoloji işlemlerini aktif olarak uyguladı ve yönetti. Koroner damar fizyoloji (FFR,IFR) ve koroner içi görüntüleme teknikleri (IVUS,OCT), BT Koroner Anjiyografi alanlarında çalıştı. 1998-2004 yılları arasında ülkemizin en önemli meslek derneklerinden olan “Türk Kardiyoloji Derneği” nin “Girişimsel Kardiyoloji Çalışma Grubu” sekreter, başkan yardımcısı ve başkanlığını, ayrıca 1999-2006 yılları arasında Türk Kardiyoloji Derneği Yönetim Kurulu’nda veznedar ve başkan yardımcılığı görevlerini yaptı, 2018 Mayıs ayında “Gelecek Başkan” seçildi. Derneğin “Bilim Kurulu ve Ulusal Kardiyoloji Kongresi Başkanlığı”, “Genç Kardiyologlar Alt Grubu Koordinatörlüğü” görevlerini yürütmektedir. 2006 yılından beri Avrupa Kardiyoloji Derneği (FESC) (Fellow of European Society of Cardiology) ve Avrupa Girişimsel Kardiyoloji Birliği (EAPCI) (European Association of Percutaneous Cardiovascular Interventions) Üyesidir. Ekim 2017 tarihinden itibaren Amerikan Hastanesi ve Koç Üniversitesi Hastanesi Kardiyoloji Bölümü’nde görev yapmaktadır. İlgi Alanları: Girişimsel Kardiyoloji , Kalp Kateterizasyonu, Anjiyografi, Balon, Stent, IVUS, OCT, FFRR, IFR, BT Koroner Anjiyografi, TAVI (Kateter yolu ile aort kapak yerleştirilmesi), Koroner Arter Hastalıkları , Kalp Kapak hastalıkları, Hipertansiyon, Genel Kardiyoloji.