Dr. Yeliz Aydemir

İç Hastalıkları

Kurum Adı
Türk Tabipleri Birliği
İstanbul Tabip Odası
Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği
Türk Toraks Derneği