Doç. Dr. Zümrüt Tuba Demirözü

Kalp ve Damar Cerrahisi

Kurum Adı
İstanbul Tabip Odası
Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği
Society of Thoracic Surgeons
International Society of Heart and Lung Transplantation
Women Thoracic Surgery