Klinik Alanlar Yoğun Bakım Üniteleri Pediatrik (PICU)

Ünitemiz 16 yatakla hasta hizmeti verebilecek şekilde tasarlanmıştır. Çocuk yoğun bakım odalarımız tek hastaya hizmet verecek şekilde düzlenmiştir. Türkiye’nin en geniş alana sahip çocuk yoğun bakım ünitesinde yıllık ortalama 700-800 hastaya hizmet verilmesi planlanmaktadır.

Ünitemizde dünya standartlarına uygun şekilde üçüncü düzey yoğun bakım hizmeti verilmektedir. Ünitemizde hasta başı bronkoskopi, 24 saat EEG izlemi, ultrasonografi ve ekokardiyografi, kardiyak debi ve intrakranyal basınç dâhil her türlü invazif monitorizasyon yapılabilmektedir. Kritik çocuk hastalarda devamlı renal replasman tedavileri ve terapötik plazma değişimi deneyimli ekiplerce uygulanabilmektedir. Ayrıca ünitemizde konvansiyonel ventilasyon modları dışında invazif olmayan ventilasyon, yüksek frekanslı ventilasyon, nöral ayarlanabilir ventilasyon gibi özgün ventilasyon yöntemleri kullanılmaktadır.

Ünitemiz ulusal ve uluslararası etkinliklerle Türkiye genelinde çocuk yoğun bakım hekimlerinin eğitimine katkıda bulunmayı hedeflemektedir “Kritik Hasta Çocuklarda Sürekli Renal Replasman Kursu”, İspanyol Pediatrik Yoğun Bakım Derneği ile birlikte “Süt çocukları ve Çocuklarda Non-İnvazif Ventilasyon Çalıştayı” yapılması planlanmaktadır.