Kurumsal Kurumsal Mimari Yapı

Hasta bakım ve tedavisine olan yaklaşımımız yeni hastanemizin mimari tasarımına yansıtılmıştır.

Hastanemiz, 21. yüzyılın ihtiyaçlarına göre şekillenmiş olup,  bazı özellikleriyle Türkiye, Avrupa ve Amerika’daki ilk örnekleri göstermektedir. Böylece klinik akışlarımızdaki şeffaflık, araştırmaya verilen önem, alansal bütünlük ve inovasyon ilkelerimiz mimari tasarımda da vurgulanmıştır.

Şeffaflık

Çağımızın sağlık alanındaki mottosu olan şeffaflık ilkesi benimsenmiş ve hastaların mahremiyetini tamamen korumak şartıyla, şeffaflık ilkesi bütünsel tasarıma yansıtılmıştır. Böylece iç mekan tasarımında camdan yaygın olarak faydalanılmıştır.

Araştırmaya verilen önem

Tıp Fakültemiz’in araştırma misyonuna verdiği önem, araştırma laboratuvarlarının hastane kompleksinin kalbine yerleştirilmesiyle gösterilmiştir.

Alansal bütünlük

Hastanemizde disiplinler ve departmanlar arası bölgesel ayrımlardan kaçınılmıştır. Benim departmanım, benim ameliyathanem, benim hastam anlayışı terk edilerek klinik uygulamalarda birbirini tamamlayan, sorgulayan ve ekip ruhuyla hareket eden bir sistem kurulmuştur. Böylelikle Türk sağlık sektörü için öncü bir adım atılmıştır.

Mimari inovasyon

Mimari yönden hastanenin dış tasarımında, Koç Üniversitesi’nde de gözlemlenenilebilen, Osmanlı Türk motifleri modern esinlenmelerle harmanlanarak kullanılmıştır. Mimari tasarım klinik akışlar ve metotlarla paralellik gösterecek şekilde uygulanmıştır.