Kurumsal Hasta Hakları

Sağlık Sizin Hakkınız

HASTALARIMIZ VE YAKINLARININ HAKLARI İLE SORUMLULUKLARI

Koç Üniversitesi Hastanesi'nin öncelikli amacı, sizi iyileştirmek için eksiksiz bir bakım hizmeti vermektir. Hastanemiz, Türkiye Cumhuriyeti kanun ve yönetmelikleri ile Dünya Hasta Hakları Bildirgesi'nin belirlediği kuralların rehberliğinde, mümkün olan en yüksek standartlarla bu hizmeti sağlamaktadır. Aşağıda okuyacağınız tüm hak ve sorumluluklar, bir hasta ve hasta yakını olarak Koç Üniversitesi Hastanesi'nde alacağınız hizmetin, mümkün olanın en iyisi olmasını sağlamak için hazırlanmıştır. Hak ve sorumluluklarınız ile ilgili sorularınız olduğunda, lütfen herhangi bir hastane çalışanından yardım almak için tereddüt etmeyiniz.

Ayrıca hastanemizin Hasta Hakları Birimi’ni ziyaret ederek, +90 (850) 250 8 250 telefon numarasından veya hastahaklari@kuh.ku.edu.tr e-posta adresinden de sorularınıza yanıt alabilirsiniz.

HASTA VE HASTA YAKINLARININ HAKLARI

Bakım Hizmeti Alma Hakkı:

- Bizden saygılı ve destekleyici bir bakım hizmeti alma hakkınız vardır.
- İnanç ve değerleriniz doğrultusunda hasta bakımına ulaşma ve eşit olarak yararlanma hakkınız vardır.
- Ayrıca bu bakımı, güvenli ve uyumlu bir ortamda nezaket ve saygı çerçevesinde alma hakkınız vardır.

Bilgi Alma Hakkı:

- Tedaviniz ve bakımınız ile ilgili bilgi alma hakkınız vardır. Bir hasta olarak hastalığınızın tanısı, tedavisi, seyri ve izlenecek prosedür ile ilgili bilgi alma ve tüm gerçekleri bilme hakkınız vardır.
- Eski sağlığınıza tekrar kavuşma sürenizi bilme, olası alternatif tedaviler, bunların riskleri, yararları veya sağlık durumunuz ve bakımınız ile ilgili diğer bilgileri alma hakkınız vardır.
- Ayrıca tıbbi bakım aldığınız kişileri tanıma, tedavi planınızdaki konumları hakkında bilgi alma, tedavinizin herhangi bir aşamasında ikinci bir görüşü isteme hakkınız vardır.
- Siz ve/veya sizin yetkili kıldığınız bir kişinin tıbbi kayıtlarınıza makul bir zaman aralığı içerisinde ulaşma hakkı vardır.

Tedaviye Aktif Katılım ve Doktor Seçme Hakkı:

- Sağlığınız ile ilgili tıbbi bakım kararlarına katılma ve bunlarda aktif olarak yer alma hakkınız vardır.
- Hastanemizin kapasitesi doğrultusunda size önerilen tedaviye katılma ve tedavinizin yapılmasını isteme hakkınız vardır.
- Sağlık durumunuz ve olası tedaviler konusunda bilgilendirildikten sonra, tedaviyi reddetme hakkınız olduğu gibi sağlık hizmetini gerçekleştirecek personeli seçme veya değiştirme hakkınız da vardır.

Onay Verme Hakkı:

- Her türlü cerrahi/girişimsel işlemin aydınlatılıp onayınız alındıktan sonra yapılmasını isteme hakkınız vardır.
- Hastaneden ve tıbbi bakımınızdan sorumlu doktor ve diğer sağlık çalışanlarından, size uygulanacak tıbbi bakım ve tedavi öncesinde, bakım ve tedaviniz ile ilgili her türlü bilgiyi vermelerini ve sonrasında izninizi alarak girişimde bulunmalarını isteme hakkınız vardır.
- Siz ve yakınlarınızın veya yetkili kıldığınız kişinin uygulanacak bu sürece ait olası tüm riskleri, faydaları ve alternatifleri bilme hakkı vardır.

Özel Hayatı Koruma Hakkı:

- Özel hayatınızın ve gizliliğinizin korunmasını isteme hakkınız vardır. Koç Üniversitesi Hastanesi, hastalarının özel hayatı ile gizliliğine büyük önem veren ve özel hayatın korunmasını sağlayan yüksek etik değerlere sahiptir. Bir hasta olarak, tıbbi bakımınızın her aşamasında mahremiyetinize özen gösterilmesini ve kişisel bilgilerinizin gizli tutulmasını ancak uygun gördüğünüz durumlarda, uygun gördüğünüz kişiler ile paylaşılmasını isteme ve belirleme hakkınız vardır.

Şikayet veya Teşekkür Etme Hakkı:

- Bakımınız ile ilgili sorunlarınızı, şikayet veya teşekkürlerinizi, tüm öneri ve iyi dileklerinizi iletme hakkınız vardır. Bu amaçla Koç Üniversitesi Hastanesi'nde Yatan ve Ayaktan Hasta Memnuniyet Anketleri hazırlanmıştır. İletmek istediğiniz olumlu-olumsuz tüm görüşleriniz için formumuzu doldurabilir, aynı zamanda Hasta Hakları Birimi ile bağlantı kurabilirsiniz.

HASTALARIMIZ VE YAKINLARINDAN BEKLEDİKLERİMİZ

Koç Üniversitesi Hastanesi olarak, en uygun bakım ve tedavi hizmeti verebilmemiz için siz hastalarımız ve yakınlarından tedavi uygulamaları konusunda destek ve yardımlarınızı istemekteyiz.

Bakımınızla ilgili tam ve doğru bilgiyi bize ulaştırmanızı beklemekteyiz.

Koç Üniversitesi Hastanesi olarak, bize başvurduğunuz sırada yaşamakta olduğunuz sağlık problemlerinizi, geçirmiş olduğunuz hastalıkları, varsa geçmişte hastanemizde kaldığınız dönemler ve kullandığınız ilaçlar hakkındaki bilgiyi hekimlere ve diğer sağlık çalışanlarına tam ve doğru olarak vermenizi beklemekteyiz.

Alınan doğru bilgi, hekimlerimiz ve diğer sağlık çalışanlarımız tarafından bakımınız ile ilgili verilecek olan önerilerde, tedavi ve ilaç belirlemelerinde en uygun olanı saptamada etkili olacaktır. Sizden, tıbbi bakımınız ile ilgili kararlarda yer almanızı ve sorular sormanızı beklemekteyiz.

Hastalarımız, verilen bakım ve tedavinin daha etkili ve uygun olmasını sağlamak amacıyla, alınan bakım kararlarına aktif olarak katılma sorumluluğu taşımaktadır. Özellikle tedaviniz ile ilgili açık olmadığını düşündüğünüz ve endişelendiğiniz konuları bizimle paylaşmanızı beklemekteyiz. Sizden, sağlık personelimiz tarafından takip etmeniz istenen ve önerilen talimatlara uymanızı beklemekteyiz.

Hastalarımızdan önerilen tedavi planında uygulayamadıkları durumları hekimlerine iletmelerini ve tedavinin sürdürülmesi için en uygun alternatifin oluşturulmasının sağlanmasını istemekteyiz. Sizden, hastane kurallarına ve politikalarına uymanızı beklemekteyiz.

Koç Üniversitesi Hastanesi olarak, tüm hastalarımızın en güvenli ve en uygun bakımı almasını sağlamak amacıyla, hastalarımız ile hasta yakınlarımızdan ve ziyaretçilerimizden hastane kural ve uygulamalarına uymalarını beklemekteyiz:

-  Hastane ziyaret saatlerimiz 09:00 - 22:00 arasındadır. Yoğun Bakım ve Pediatri servislerimizde bu uygulama değişiklik gösterebilir. Hastaların rahatı için odalarda iki kişiden fazla ziyaretçi olmamasına dikkat ediniz.

-  Koç Üniversitesi Hastanesi'nde sigara içilmesi yasaktır. Sizden, sadece belirlenen bölümlerde sigara içmenizi rica ederiz.

-  Hastalarımızın sağlığı ve güvenliği için hastaneye çiçek alımına izin verilmemektedir. Bu konuya göstereceğiniz hassasiyet için teşekkür ederiz.

-  Doktorlarımız tarafından hastalarımıza verilen beslenme programlarının etkinliğini koruyabilmesi amacı ile dışarıdan yemek getirilmemesini rica ederiz.

-  En uygun bakım ortamını oluşturmak için tüm hastalarımızdan birbirlerinin gizlilik, mahremiyet ve sessizlik ihtiyaçlarına saygılı olmalarını beklemekteyiz.

-  Çevre dostu bir hastane olarak doğal kaynakların etkin kullanımı, atıkların azaltılması ve ayrıştırılması konularında yapılan hastane içi düzenlemelere uyulmasını beklemekteyiz.