Bölümler A-D Ameliyathane


Bir ameliyatın en ideal koşullarda gerçekleşmesinin ön planda tutulduğu Koç Üniversitesi Hastanesi ameliyathanelerinde, ekip çalışmasına çok önem verilmekte, çağdaş teknolojik destek ile insan sağlığında en yüksek standardı yakalama amacına yönelik hizmet sunulmaktadır.

Ameliyat odalarının teknik alt yapısı. Merkezi sterilizasyon sistemi, havalandırma sistemi ve kullanılan cihazlar, hasta güvenliği için ideal koşulları yaratmaktadır.

Bölüm Doktorları