Bölümler A-D Check-Up


Check-up teriminin Türkçedeki en doğru karşılığı “sağlık kontrolü”dür. Bu kontrol herhangi bir hastalık veya şikâyete dayanmaksızın, kişinin yaşına ve cinsiyetine uygun tetkikleri içermeli ve düzenli olarak yapılmalıdır.

Check-Up Neden Yaptırılmalı?

Genel bir alışkanlık olarak, insanlar doktorlarına yeni bir şikâyetleri olduğunda veya var olan hastalıklarının tedavileri amacıyla giderler. Oysa günümüz tıbbında öncelik kişinin hastalığını tedavi etmek değil, hasta olmasını önlemektir. Bu amaçla, hastalıklar ortaya çıkmadan önce koruyucu önlemleri alarak sağlığın bozulmasını mümkün olduğunca erken aşamada engellemek en ideal yaklaşımdır.

Hiçbir şikâyetiniz olmasa bile bazı hastalıklara ailesel yatkınlığınız ya da alışkanlıklarınızdan ve yaşam tarzınızdan kaynaklanan artmış risk faktörleriniz bulunabilir. Bunları belirlemek ve sağlığınızın bozulmasını önlemek için düzenli aralıklarla sağlık kontrollerinizin yapılması gereklidir. Düzenli Check-up bu amaca hizmet etmektedir.

Hastalıklarda ise amaç, hastalığın en erken evresinde tanının konmasıdır. Birçok hastalık hiçbir şikayete neden olmaksızın ve bir belirti vermeksizin uzun süre gizli kalabilir. Belirti verip şikayetlere neden olmaya başladığında ise oldukça ilerlemiş ve birçok organa zarar vermiş olabilir.  

Düzenli Check-up erken tanıyı mümkün kılmaktadır ve çoğu durumda erken tanı için tek seçenektir.