Bölümler K-O Kemik İliği Transplantasyon Merkezi


Hastanemiz P Blok 3. katında yer alan, 2.200 metrekare alana sahip Kemik İliği Transplantasyon Ünitesinde; akım stometri laboratuvarı, kriyoprezervasyon ünitesi, aferez ünitesi ve temiz odadan oluşan teknik alan dışında, her biri ortalama 30 metrekare büyüklüğünde 14 tekil hasta odası, 2 muayene odası, doktor odaları ve hastanenin tümüne hakim şeffaflık ilkesi ile tasarlanan ilaç hazırlama odası yer alıyor. 

Kök Hücre Nakli

Kemik iliği nakli olarak da adlandırılan Kök hücre nakli günümüzde lösemi, lenfoma, multipl miyeloma, çeşitli organ kanserleri, kemik iliğinin yetersiz çalıştığı durumlar, kalıtsal anemiler, immün yetersizlikler ve kalıtsal metabolik hastalıkların tedavisinde uygulanmaktadır.

Kök hücre kemik iliği, periferik kan veya kordon kanından elde edilebilmektedir. Tarihsel olarak ilk nakillerde kök hücre kaynağı olarak kemik iliği kullanılmasına rağmen günümüzde %75 oranında periferik kan kök hücre nakli uygulanmaktadır. Kordon kanından kök hücre ise,  bebek doğar doğmaz  toplanır. Toplanan kök hücreler steril koşullarda saklanırlar.

Kök hücre nakilleri, otolog veya allojeneik nakil olarak tanımlanmaktadır.

Otolog nakil, hastanın kendi kök hücrelerinin toplanıp dondurularak saklanması, daha sonra hastaya geri verilmesi işlemidir. Otolog kök hücre naklinin en sık kullanım alanları multipl miyeloma, Hodgkin ve Hodgkin dışı lenfoma, nöroblastom, germ hücreli tümör gibi solid tümörler ve akut lösemilerdir.

Allojeneik nakil,  hastanın kendisi dışındaki bir tam uyumlu vericisinden toplanan kök hücrelerin hastaya verilmesi işlemidir. Allojeneik kök hücre naklinin en sık kullanım alanları akut lösemi, miyelodisplastik sendrom, lenfoproliferatif hastalıklar, aplastik anemi, talasemi ve kalıtsal metabolik hastalıklardır.

Verici / donör ; doku uyumlu kardeş, akraba veya akraba dışı gönüllüdür. Kök hücre bağışında bulunmak vericiden bir şey eksiltmez. En sık ortaya çıkan yan etkiler kemik ağrısı, kas ağrısı ve grip benzeri belirtilerdir ve semptomatik olarak tedavi edilir.

Kemik iliği nakil merkezimiz  erişkin hastalara hizmet vermektedir. Otolog nakil süreci;  hastadan kendi kök hücresinin toplanması ve saklanması ile başlar. Takiben hastaya hazırlık rejimi dediğimiz yüksek doz kemoterapi verildikten sonra  kendisine ait kök hücreler çözülerek verilir. Ortalama iki hafta içinde verilen kök hücrenin kemik iliğine yuvalanması yani engrafmanı gerçekleşir, hastanın hücre sayısı normale döner  ve nakil ünitesinden taburcu edilir. Allojeneik nakil süreci ise, nakli adayı hastaya doku grubu uyumlu verici aranması ile başlar.  Hasta ve bulunan uygun verici  nakile uygun ise, hastaya  hazırlık rejimi dediğimiz yüksek doz kemoterapi  verildikten sonra vericiden toplanan kök hücreler hastaya verilir. Ortalama üç hafta içinde verilen kök hücrenin kemik iliğine yuvalanması yani engrafmanı gerçekleşir, hastanın hücre sayısı normale döner ve nakil ünitesinden taburcu edilir.

Kök hücre nakli bir ekip çalışması ürünüdür. Deneyimli bir nakil ekibi ve ideal fiziksel koşullarda hasta ve yakınları için yoğun emek gerektiren nakil süreci başarı ile tamamlanmaktadır.