Bölümler K-O Medikal Onkoloji


Koç Üniversitesi Hastanesi Medikal Onkoloji Bölümü, her türlü kanser hastasının başvurabileceği ve bu hastaların tüm ihtiyaçlarının karşılandığı güvenilir bir merkezdir.

Tüm kanserlerin tanı ve tedavisi hastanemizin tüm bölümlerinin katılımı ile multidisipliner  bir yaklaşımla yapılmaktadır.

Ayrıca, kanserin erken tanısı için yapılan tarama programları, sağlıklı fakat kanser riski taşıyan kişilerin saptanması ve bu kişilerin ve yakınlarının kanserden korunma konusunda bilgilendirilmesi bölümümüzde sağlanan diğer hizmetlerdir.

Her türlü kemoterapi uygulaması, konusunda eğitimli, tecrübeli, kanser hastalarının psikolojik ve fiziksel ihtiyaçları konusunda bilgili onkoloji hemşireleri, klinik psikologlar, beslenme uzmanları tarafından uygulanmakta ve uzman hekimler tarafından bütünlük halinde izlenmekte ve koordine edilmektedir.

Kemoterapi uygulamaları, ayaktan tedavi ünitemizde yapılmakta; gerekli durumlarda ise yataklı servislerimizde gerçekleştirilmektedir. Bölümümüzde, dünya standardında tedavi verilmekte, bilimsel kongre ve toplantılara katılım yoluyla güncel tanı ve tedavi yaklaşımları yakından takip edilmekte ve personelimizin bilgi düzeyi sürekli güncel tutulmaktadır.