Bölümler K-O Nöroşirürji : Beyin, Omurilik ve Sinir Cerrahisi


Ekibimiz hekimleri, temel beyin ve sinir cerrahisinin yanısıra, nöroonkoloji, nörovasküler cerrahi, omurga biyomekaniği ve ileri temel nörolojik bilimler gibi özel alanlarda da ileri eğitim/doktora derecesine sahip olup, yurtdışı çalışma tecrübeleri ile de bilgi ve becerilerini arttırmışlardır.

Bölümümüzde cerrahi öncesi dönemde hastaların fonksiyonel olarak beyin haritalarının çıkarılması, beynin iletim yollarının ve elektriksel aktivitesinin haritalandırılması başarı ile yapılabilmektedir. Ameliyathanelerimiz modern cerrahi ekipmalar ile donatılmış olup, ameliyatlar sırasında duysal ve motor sinir stimülasyonlarının ve fonksiyonel izlemin yapılabilmesi mümkündür.