Bölümler P-Y Uyku Tıbbı Ünitesi


Sık görülen bir hastalık olan uyku apne tanı ve tedavisi için Göğüs Hastalıkları Uyku Apne Polikliniği ve Uyku Tıbbı Ünitesi hizmete girdi. Evde ya da hastanede uygulanan Kardiyorespiratuvar Uyku Testi ile uyku apne tanısı konulduktan sonra tedaviye de poliklinikten başlanabiliyor. Daha ayrıntılı rapor ve ayırıcı tanıların gerektirdiği durumlarda, hastanemiz Uyku Tıbbı Ünitesi'nde polisomnografi uygulanıyor.

Bölüm Doktorları