Bölümler P-Y Psikiyatri


Koç Üniversitesi Hastanesi Erişkin Psikiyatrisi Bölümü

İyilik hali; fiziksel, sosyal ve ruhsal alanlarda iyi olmanın bileşimidir. Yaşamın anlam ve amacının olması, doyum alma, olumlu-olumsuz duyguları dengeleme, kişisel gelişim, iyimserlik, yeterlilik, güvenlik ve bağımsızlık gibi yeterlilikler ile ruhsal iyilik hali sağlanır. Bu alanların bir veya birkaçında sorun olması diğer alanları da olumsuz etkiler; ruhsal ve genel iyilik halinde bozulmaya yol açar. 

Birimimiz öğretim görevlileri, psikiyatri uzmanları ve klinik psikologlardan oluşan kadrosuyla iyilik haline odaklanmakta; bireyi fiziksel, sosyal ve ruhsal bir bütün olarak ele alarak hizmet vermektedir.  

Bilgili ve deneyimli ekibimiz psikiyatrik bozuklukların tanı, tedavi ve takibine yönelik ayaktan poliklinik hizmeti sunmaktadır. Bölümümüz, hastanemizin yataklı servislerinde tedavi gören hastalarımızda iyilik halini sağlamaya yardımcı olacak şekilde konsültasyon taleplerine de yanıt vermektedir. Şu an için yataklı psikiyatri kliniğimiz bulunmamaktadır. 

Depresyon ve diğer duygudurum bozuklukları, kaygı bozuklukları, obsesif kompulsif bozukluk (takıntı zorlantı bozukluğu), stres ile ilişkili bozukluklar, ruhsal travma ve disosiyatif bozukluklar, şizofreni ve diğer psikotik bozukluklar, cinsel işlev bozuklukları, otizm spektrum bozuklukları, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu ve diğer tıbbi hastalıklara eşlik eden psikiyatrik bozukluklar gibi psikiyatrinin pek çok alanında tanı, tedavi ve takip süreçleri yürütülmektedir. Ayrıca hastalarımızın ihtiyaçlarına göre Bilişsel Davranışçı Terapi, Destekleyici Psikoterapi, Cinsel Terapi, Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme (EMDR) Terapisi, Çift ve Aile Terapisi ve Ebeveyn-Çocuk Etkileşim Terapisi (PCIT) gibi psikoterapi yaklaşımları ile farmakolojik tedaviler uygulanmaktadır. Tanı koyma ve takip süreçlerinde gerekli görüldüğünde nöropsikolojik test bataryası gibi psikolojik değerlendirme testleri, uzman klinik psikoloğumuz tarafından uygulanabilmektedir. 

Birimimiz, Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi ile ortak yürütülen akademik çalışmaların yanı sıra, geleceğin sağlık profesyonellerinin yetişmesinde eğitim çalışmalarına katkıda bulunmaktadır.

Koç Üniversitesi Hastanesi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Bölümü

Çocuklarımızın ateşi olduğunda, öksürdüklerinde hasta olduklarını anlamak ne kadar da kolaydır. Neşeleri kaçar, daha keyifsiz olurlar. Onları ne zaman doktora getireceğimizi,  nasıl iyileştireceğimizi çok iyi biliriz. Ancak psikolojik problemler bazen çok geç fark edilebilir. Yapılan araştırmalar neredeyse her beş çocuktan birinin çocukluk ve ergenlik döneminde hayatını olumsuz yönde etkileyen bir psikolojik rahatsızlığı olduğunu göstermektedir. Bu rahatsızlıklar çocuğunuzun bilişsel, sosyal ve hatta bazen fiziksel gelişimini olumsuz yönde etkileyip, onun gerçek potansiyelinin ortaya çıkmasını engelleyebilirler. Psikolojik problemler daha yavaş ilerleyip kendilerini geç belli edebilirler. Kız çocukları genellikle zengin içsel dünyaları içinde sıkıntılarını saklayıp belli etmezler. Onların sıkıntılarını sosyal endişelerinden, akademik zorluklarından, akran problemlerinden anlayabiliriz. Erkek çocuklar ise sıklıkla bunaltılarını dışa vurup huzursuzluk, hırçınlık, kavgacılık ve davranış problemleriyle dikkatimizi çekmeye çalışabilirler. Önemli olan onların ihtiyaçlarına karşı duyarlı olmak ve sorunların çözümü için yardım almaktan kaçınmamaktır.

Ergenlik çağı ise hem ergenler, hem de aileleri için fırtınalarla dolu geçen, çocukluk çağının bitip yetişkin hayata geçişi içeren, hem biyolojik, hem de psikolojik olarak tam bir “ arada kalmışlık”  dönemdir. Beyin gelişiminin mükemmel olarak tamamlanabilmesi için en önemli fırça darbeleri bu çağda vurulur. Ergenlik, fırtınalarla olduğu kadar fırsatlarla da dolu bir dönemdir. Güvenli bir ortamda, uygun ve heyecan verici uyaranlarla büyüyen ergen, topluma özgüven ve sağlam bir kişilik alt yapısıyla girer. Ebeveynler, eğitmenler ve hekimler bu dönemin daha rahat atlatılabilmesi için ergenlere yardımcı olabilirler. Öncelikle hormonal ve nörokimyasal gelişimini sürdüren, anne ve babaların ördükleri kozayı yırtıp kendi kimliklerini oluşturmaya çalışan ergenlerde belli ölçülerde öfke ve çelişkinin, duygusal patlamaların, risk alıcı davranışların ve dürtüselliğin normal olduğunu kabul etmemiz gerekir. Onların karar verme yetilerini beslememiz, yeni yeteneklerini geliştirmelerini sağlamamız, heyecan arayışlarına olumlu ve zevkli aktivitelerle karşılamamız, akran ve arkadaş ilişkilerini mesafeli şekilde desteklememiz, alkol ve uyuşturucu maddelerden korumamız, stresleri ile baş etmelerinde yardımcı olmamız gerekir. Ergenlerin psikolojik sorunlarına destek olmaya çalışırken bazen kendimizi yetersiz hissetmemiz normaldir. Özellikle depresyon ve kaygı bozukluğu gibi sorunlarda, akademik güçlüklerde, akran çatışmalarında, davranış problemlerinde sıklıkla kendinizi çaresiz bulabilirsiniz. Ergenler ruhsal bunaltılarını aile ve çevrelerine söylemekten kaçınabilirler.  Böyle durumlarda uzman bir ekibin görüşünü almamız gerekir.

Çocuk ve ergenlerin psikiyatrik rahatsızlıklarının tanılarını koymak zordur. Aileleri, okulları ve yaşamlarında değdikleri tüm çevreleri içine alacak şekilde bütünsel tanısal değerlendirmeler gerektirir. Bu dönemde sık karşılaşılan psikiyatrik rahatsızlıklar aşağıdaki gibidir.

·      Anksiyete (Kaygı) Bozuklukları
·      Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu
·      Davranım ve Dürtü Kontrol Bozuklukları
·      Uyum Bozuklukları (aile veya çevresel kaynaklı değişikliklere adapte olamama)
·      Öğrenme Bozuklukları
·      Çocukluk Çağı Depresyonu
·      Obsesif Kompülsif (Takıntı) Bozukluk
·      Tik Bozuklukları
·      Otizm Spektrum Bozukluğu (Yaygın Gelişimsel Bozukluk)
·      Zeka Gerilikleri 

Psikolojik problemlerin tedavisi zaman ve emek ister. Öncelikle bir tedavi takımı oluşturulur, bu takımın lideri çocuğun kendisi, yardımcıları ise aileler ve uzmanlarmızdır. Çocuklara yaklaşmak için değişik yöntemler kullanılarak klinik cevabı değerlendirilir. Tanı ve tedavisi sürecinde polikliniğimizde çocuk psikiyatrisi uzman doktoru ve klinik psikoloğu tarafından kullanılan yöntemler aşağıdaki gibidir.

·      Bütünsel psikiyatrik tanısal değerlendirme
·      Semptom ölçek uygulamaları
·      Bilişsel Değerlendirme (Zeka) Testleri
·      Gelişim Değerlendirme Testleri
·      Bireysel psikoterapi
·      Oyun terapisi
·      Aile terapisi
·      Bilişsel Davranışçı Terapi
·      Ebeveyn Çocuk Etkileşimi Terapisi
·      Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma Terapisi
·      Psikofarmakolojik değerlendirme ve tedavi (ilaç tedavisi)