Bölümler P-Y Radyasyon Onkolojisi


Koç Üniversitesi Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Bölümü’nde kanser tanısı almış hastaların tedavisi ve takibi disiplinlerarası yaklaşımla dünya standartlarına uygun olarak gerçekleştirilmektedir.