Tıbbi Kadro Hemşirelerimiz

Koç Üniversitesi Hastanesi hemşireleri, temel hemşirelik kavramları doğrultusunda, hasta haklarının, hastaların değişen sağlık ihtiyaçları ile hasta ve hasta yakınlarının beklentilerinin karşılanmasında uluslararası kalite standartlarına uygun hizmet veren profesyonellerdir. Bütünsel bakım felsefesi yaklaşımıyla hastayı fiziksel, psikolojik ve sosyal açılardan bir bütün olarak değerlendirerek hasta bakımlarını en güncel kanıta dayalı bilimsel bilgi temelinde verirler.

Sorumluluklarının bilincinde olmak, insan yaşamının değerinin farkında olmak, deontolojik kavramlara uygun hareket etmek, bilgili, ahlaklı ve vicdanlı birer birey olmak gibi ilkeler tedavi ve bakım ekibinin önemli bir parçası olan hemşirelerimizin davranışlarının temelini oluşturur. 

Hemşirelerimiz, pozitif çalışma ortamı ile maksimum verimliliği, hasta/çalışan memnuniyeti ve güvenliğini hedefleyen yaklaşımları benimsemiş, hemşirelik hizmetleri kalitesinin sürekli geliştirilmesi için gelişmeleri takip eden, bilimsel bilgi ışığında güncel teknolojiyi kullanan ve bunları sundukları hemşirelik hizmetine yansıtan büyük bir ailedir.