İnsan Kaynakları İnsan Kaynakları Politikası Eğitim Politikası

Vehbi Koç Vakfı Sağlık Kuruluşları’nın sektörde fark yaratan imajını belirleyen en önemli unsur, çalışanları için yarattığı eğitim ve gelişim olanaklarıdır. "Eğitim, bir şirketin çalışanlarına, dolayısıyla kendi geleceğine yaptığı en önemli yatırımdır" yaklaşımından yola çıkarak sene boyunca çalışanlarımızın, bilgi, beceri ve kaliteli hizmet düzeyini arttırmak amacıyla mesleki ve kişisel gelişim eğitimleri verilmekte ve tıbbi konferanslar düzenlenerek gündemin takip edilmesi sağlanmaktadır.

İşe yeni başlayanlar için ise şirkete uyum süresi içerisinde ön oryantasyon, bölüm içi oryantasyon ve genel oryantasyon programları düzenlenmektedir.

Çalışanlarımız oryantasyon sürecini tamamladıktan sonra Yaratıcı Dramayla Hizmet Kültürü Eğitimleri’ni tamamlamakta, böylelikle kurum kültürünü özümsemiş olmaktadırlar. Çalışma sürelerince hizmet içi eğitimler ve ulusal/uluslararası kongrelerle sürekli desteklenmektedirler.

Kariyer Planlama

Vehbi Koç Vakfı Sağlık Kuruluşları’nda kariyer planlama, başarı ile doğru orantılıdır. Kariyer planlama yatay ya da dikey olabilir. Yetki, sorumluluk ve ücret artışını beraberinde getirmektedir. Kariyer planlamanın hayata geçirilebilmesi için o pozisyonun bilgi, deneyim ve performans değerlendirme ön koşullarına sahip olmak gerekmektedir. Atamalar tamamen objektif veriler üzerinden değerlendirilmektedir.