İnsan Kaynakları Ödüllendirme ve Öneri Sistemi

Öneri Sistemi

Vehbi Koç Vakfı Sağlık Kuruluşları istek, öneri ve projelerini, intranet portalleri üzerinden veya Bölüm yöneticilerine önerilerini yazılı olarak iletmek suretiyle İnsan Kaynakları Bölümü’ne ulaştırırlar.

Çalışanlardan gelen öneriler değerlendirilir ve uygun olanlar İnsan Kaynakları Bölümü tarafından uygulamaya alınır. Öneri sisteminde hedeflenen, yönetime katılım, hastane içi bilgi akışını geliştirmek, hastane süreçlerinin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla, öneride bulunan kişilerin, farklılığı yaratan, verimliliği arttıran, yaptığı işe deneyimini, bilgisini ve yaratıcılığını katan dolayısıyla sürekli iyileştirmede aktif rol almalarını sağlayan süreci kurmaktır.

En Başarılı Koçlular

En Başarılı Koçlular Ödül Sistemi, Koç Topluluğu çalışanlarını Koç Topluluğu değer ve yetkinliklerine dayalı olarak ödüllendiren sistemdir.

En Başarılı Koçlular Ödül Sistemi ile Koç Topluluğu’nu hedeflerine ve vizyonuna ulaştıracak davranışların özendirilmesi, ön plana çıkarılması, Toplulukta grup dayanışmasının sağlanması, iyi uygulamaların ortaya çıkarılması ve çalışanların bağlılığının, motivasyonunun, verimliliğinin artırılması amaçlanmaktadır. En Başarılı Koçlular Ödül Sistemi, tüm Koç Topluluğu çalışanlarını kapsar.

Sistemdeki değerlendirmeler, Teknik Jüri ve çalışanların oylaması ile yürütülür ve En Başarılı Koçlular, her yıl Ödül Töreni’nde ödüllendirilir. 

Anlık Ödüllendirme

“Anlık Ödül Sistemi” kapsamında çalışanlarınızdan ya da farklı bölüm çalışanlarından başarısıyla “fark yaratan bir çalışan”  Bölüm Yöneticileri tarafından İnsan Kaynakları’na bildirilmektedir. İnsan Kaynakları tarafından yapılan değerlendirmeler sonucu ödül verilmesi kararlaştırılan çalışana “Anlık Ödül Paketi”, ödül için öneren kişi ve İK  ile birlikte teslim edilmektedir.