İnsan Kaynakları İnsan Kaynakları Politikası Performans Değerlendirme Politikası

Hastanemizde yürütülen Performans Yönetimi Süreci (PYS), çalışan performanslarının şirket hedefleri doğrultusunda sürekli geliştirilmesini sağlayan bir süreçtir.

PYS’nin amacı:

- İşin gerektirdiği beceri ve davranışsal özelliklerin geliştirilmesi,
- Bireysel gelişim ve eğitim planlarının hazırlanmasına temel oluşturulması,
- Ücret ve ödül sistemlerinin desteklenmesi,
- Belirsizliklerin ve rol çatışmalarının önlenmesi,
- Çalışanın performansının geliştirilmesi konusunda özendirilmesi,
- Kariyer planlama sürecinin adil ve objektif verilere dayandırılması,

olarak belirlenmiştir. Performans Değerlendirme, Ücret Yönetimi modülüne girdi sağlayabilmek amacıyla yılda bir kez yapılmaktadır.

PYS, Hedef Değerlendirme ve Yetkinlik Değerlendirme olmak üzere iki aşamalı bir puanlama sistemine sahiptir.

Performans Değerlendirme, çeşitli açık pozisyonlar için uygun kişilerin tespiti (iç transfer, kariyer planlama fırsatları, vb.), eğitim ve gelişim ihtiyaçlarının belirlenmesi gibi İnsan Kaynakları uygulamalarında baz alınmaktadır.