İnsan Kaynakları İnsan Kaynakları Politikası Ücret ve Yan Haklar

İş tanımına dayalı bir iş değerlendirme sisteminin uygulandığı Vehbi Koç Vakfı Sağlık Kuruluşları’nda, çalışanların toplam gelirleri, güncel ücret piyasasıbaz alınarak rekabetçi ve adil kurumsal politikalara göre belirlenmektedir. Bunun yanı sıra güçlü performansı ayrıştırıp ödüllendirerek çalışanı motive edecek bir ücret sistemi kullanılmaktadır.

Çalışanlarımıza yılda 12 brüt maaş ve 4 ikramiye olmak üzere toplam 16 brüt maaş ödenmektedir. Yılda bir kez ücret artışı yapılmaktadır. Maaş artışlarında, performans değerlendirme ve piyasa hareketleri göz önünde bulundurulmaktadır.Çalışanlar sosyal (ayni ve nakdi) yardımlarla desteklenmektedirler.

Çalışanlarımıza her ay;

- Yol parası (lojmanda kalanlar hariç),
- Yakacak yardımı,
- İki çocuğa kadar "çocuk parası" verilmektedir.

Ayrıca;

- Şeker ve Kurban Bayramları'nda bayram parası,
- Senelik izin hak edildikten sonra senede bir defa “izin” parası,
- Çalışan veya eşi doğum yaptığında “süt” parası,
- Evlilik, doğum, ölüm yardımları,
- Senede bir kez olmak üzere personelin ilköğretim, lise ya da üniversitede okuyan çocuklarına “tahsil” yardımı yapılmakta,
- Çalışan çocuklarına anlaşmalı kurumlarımıza kreş imkanı sağlanmakta,
- Deterjan, ayakkabı, havlu ve gıda kolisi dağıtılmaktadır.

Koç Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı

Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı, Koç Topluluğu şirketlerinde çalışan ve aynı zamanda Sosyal Sigortalar Kurumu‘na tabi olan personeline, "ek sosyal güvence ve yardım" sağlamak amacıyla 1 Kasım 1967 tarihinde kurulmuş munzam bir sosyal güvenlik kurumudur. Koç Topluluğu şirketlerinde çalışmaya başlayan her çalışan, işe girişte Koç Emekli ve Yardım Sandığı Vakfına üye olur.

Üyelerine sağladığı yardım ve hizmetler:

Vefat, hastalık sebebiyle çalışamama ve maluliyet hallerinde;

- Risk teminatı,

Emeklilik veya üyeliğin sona ermesi halinde;

- Toptan ödeme,
- Emekli aylığı ödemesi,
- Mesken edinme ve belirli ihtiyaçların karşılanması için finansman desteği,
- Eş ve çocuklar dahil olmak üzere sağlık sigortasından yaralanma hizmeti şeklindedir.

KoçAilem

KoçAilem Programı, Koç Topluluğu ailesinin üyesi olan Koç çalışanlarının, yaşamının her evresinde yanında olup yaşam kalitelerini yükseltmeye katkıda bulunan fayda ve uygulamalar bütünüdür. KoçAilem Programı ile Koç Topluluğu çalışanlarına, Koç Topluluğu Şirketleri’nin ürün ve hizmetlerinden sağlanan özel avantajlar, düzenlenecek dönemsel kampanyalar ile de ekstra avantajlar sunulmaktadır. Bu olanaklarla birlikte, “topluluk çalışanı” olmanın bilincini geliştirecek sosyal faaliyetler ve sosyal sorumluluk projeleri, KoçAilem Programı kapsamında çalışanlara sunulmaktadır.